BẢO VỆ MỤC TIÊU DI ĐỘNG

Bảo vệ mục tiêu như áp tải hàng, áp tải tiền, tài sản, áp tải các loại tài liệu, giấy tờ có giá trị, tháo tùng bảo vệ cá nhân tại nơi an toàn,…

BẢO VỆ MỤC TIÊU CỐ ĐỊNH

Bảo vệ một mục tiêu được đặt tại một vị trí nhất định, không di chuyển đi nơi khác…

BẢO VỆ SỰ KIỆN – LỄ HỘI

Bảo vệ các sự kiện quan trọng của các doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm, hội chợ triển lãm, các buổi ca nhạc ngoài trời…

BẢO VỆ YẾU NHÂN

Bảo vệ những nhân vật nổi tiếng và có địa vị cao trong xã hội rất dễ trở thành đối tượng bị tấn công bất cứ lúc nào bởi những tên tội phạm nguy hiểm